Prieš užsisakant pigesnį vertimą

Vertimų kaina rinkoje gali skirtis beveik dvigubai, taigi nenuostabu, kad nepatyrę užsakovai prašo paaiškinti, kodėl kainos taip skiriasi, jiems rūpi, kokių privalumų jie gaus užsakydami brangesnį vertimą. Skaitykite toliau ir rasite argumentuotus ir pavyzdžiais pagrįstus atsakymus į šiuos dažnai užduodamus klausimus.

  • Vertimas raštu
  • Redagavimas
  • Vertimas žodžiu

 

Vertimas raštu

Iš pirmo žvilgsnio geras ir prastas vertimas beveik niekuo nesiskiria. Labiausiai į akis kris nebent tai, kad tekstas yra ne toks sklandus, kaip tikėtasi. Kad pamatytumėte tikrąjį skirtumą, reikia atidžiai palyginti originalą ir vertimą. Paprastai vertimo kokybe užsakovas suabejoja tada, kai logiškai ir sklandžiai dėstyta mintis staiga nutrūksta, sakinyje daug žodžių, tačiau prasmė nesuprantama. Užtenka atidžiau panagrinėti prastai atliktą vertimą, ir pastebime, kad vertėjas taip ir neįstengė perteikti originaliame tekste glūdėjusių minčių, reiškė jas painiai ir nesklandžiai, visą dėmesį skyrė atskiriems žodžiams, nepajėgė išlaikyti bendro teksto stiliaus. Dėl šių priežasčių prasto vertimo sakiniai skamba dirbtinokai ar net kelia šypseną.

 

Kita dažna netinkamo vertimo priežastis – pernelyg laisva originalo interpretacija. Taip gali atsitikti, jei vertėjui trūksta kvalifikacijos, kad galėtų teisingai suvokti autorius mintį, arba įgūdžių, kad sugebėtų surasti visiškai tikslų atitikmenį. Šiuo atveju vertimo tekstas skambės logiškai, tačiau palyginę su originalu pamatysime, kad atsirado šiokių tokių prasmės skirtumų. Jei jums yra svarbūs visi prasmės niuansai ir bet kokių netikslumų pasekmės gali būti skaudžios, pavyzdžiui, verčiant teisės ar medicinos sričių tekstus, jūs turite reikalauti tik aukščiausios kokybės vertimo.

 

Dar vienas labai svarbus kriterijus – originalo skaičių ir datų perkėlimo tikslumas. Jei originalą pateikiate elektroniniu formatu, tai šis kriterijus jums nėra toks aktualus. Yra buvę, kad išverstoje automobilio pirkimo ir pardavimo sutartyje automobilio kana „sumažėjo“ vienu nuliu. Panašiu atveju vertėjas tikrai nuoširdžiai jūsų atsiprašys dėl savo neatidumo, tačiau kiek tai gali jums kainuoti? Žinome keletą atvejų, kai žmogui teko grįžti iš užsienio, nes jo dokumentus vertėjai išvertė nerūpestingai… Niekam nelinkėtume to patirti…

 

Toliau pateikiame gero ir netinkamo vertimo pavyzdžius. Palyginkime juos su originalu ir pažiūrėkime, kuo jie skiriasi.

 

Originalas:

Disasters, man–made or natural, do not recognise international borders. The Chernobyl accident in 1986 was a sobering reminder of this fact. Its effects were felt in much of Europe, both east and west, though the impact and negative consequences were greatest in the former Soviet Union. Many western nations responded with offers of medical assistance but, at that time, there was no question of NATO involvement. Even if political constrains had not intervened, there were no mechanisms in place to coordinate measures taken by NATO members to bring emergency relief to victims of a nuclear catastrophe in a non–NATO country.

 

This situation has changed fundamentally since the end of the Cold War. Significant progress has been made in cooperation with regard to disaster preparedness and disaster response. Cooperation in this area, referred to in NATO as Civil Emergency Planning, now makes up the largest non–military component of Partnership for Peace activities.

Vertimų palyginimo lentelė

 

Redagavimas

Jei vertėjas puikiai moka kalbą, galite tikėtis, kad jo išverstame tekste nėra kalbos klaidų ar stiliaus negerovių. Tačiau net ir tokiu atveju yra būtina, kad tekstą patikrintų kalbos redaktorius. Tokia praktika taikoma visose solidžiose leidyklose, žiniasklaidoje ir pan. Dienos šviesos neišvys neredaguota knyga ar straipsnis. Tačiau žemesnio lygio leidyklos ir panašios savo klientų negerbiančios įstaigos „nešvaisto“ laiko redagavimui. Skaitant neredaguotą tekstą akis bado gramatikos ir skyrybos klaidos, sudarkytas stilius ir teksto įtaigumo trūkumas. Nors tekste kalbama apie svarbius dalykus, tačiau pats tekstas atrodo nesolidžiai, ir skaitytojas negali rimtai vertinti jame pateiktos informacijos. Visa tai gali labai pakenkti Jūsų įvaizdžiui! Taigi visi svarbūs jūsų dokumentai turėtų būti redaguojami lituanisto ar kalbos, į kurią verčiate, redaktoriaus.

 

Palyginkite tą patį tekstą – redaguotą ir neredaguotą.

Redagavimo palyginimo lentelė

 

Vertimas žodžiu

Mokėti kalbą ir mokėti tiksliai perduoti kita kalba išreikštas mintis yra visai skirtingi dalykai. Vertėjo sugebėjimas svarbaus susitikimo metu sklandžiai perteikti kalbančiojo mintis priklauso nuo vertėjo sugebėjimo greitai atrasti verčiamų žodžių atitikmenį. Vertimo žodžiu atveju kyla pavojus, kad vertėjas nesugebės tinkamai suprasti, ką norėjo pasakyti kalbėtojas. Tačiau dar dažnesnė vertimo žodžiu klaida – prarasta prasmės dalis. Taigi būtina ne tik puikiai mokėti kalbą, bet ir sugebėti perteikti visą kalbančiojo pasakomą informaciją. Šie įgūdžiai įgyjami tik ilgai ir kruopščiai dirbant.

 

Įsivaizduokite, kad jums tenka klausytis svarbaus pranešimo vertimo. Vertėjas kalba užsikirsdamas, mintis trūkinėja, o nerišlius sakinius vertėjas bando susieti visokiais „eee…“, „aaa…“ ir pan. Paklausykite šių dviejų sinchroninio vertimo pavyzdžių. Kuris jums priimtinesnis?

 

Konstitucijos pr. 26, Vilnius
Įmonės kodas: 124257449
PVM mokėtojo kodas: LT242574414
Tel. +370 5 261 9891
Faks. +370 5 268 5713
vertimai@magistrai.lt
magistrai@vdnet.lt