Pasiekime geriausią rezultatą!

Ką jūs patys galite padaryti, kad vertėjas savo darbą atliktų geriau

 

Jūsų paslaugoms – mūsų profesionalūs vertėjai. „Magistrai" garantuoja, kad vertimą atliks savo darbą išmanantis žmogus. Daugelis jų išklausė vertimo teorijos kursą Vilniaus universitete. Visi yra perskaitę Kokybės standartą, kuriame yra išdėstyti būtiniausi gero vertimo reikalavimai. Be to, juos kontroliuoja rinktiniai redaktoriai. Firma padarys viską, kas nuo jos priklauso. Viso to pakanka, kad darbas būtų atliktas gerai.

 

Bet jį įmanoma atlikti ir dar geriau. Norėtumėte? Tada turite mums padėti. Prašom susipažinti su keletu rekomendacijų, kaip jūs patys, atidavę darbą vertėjams, galite prisidėti prie geresnio galutinio rezultato.

 

VERTIMAS RAŠTU

 1. Pasistenkite atiduoti vertimą kuo anksčiau. Planuokite savo veiklą taip, kad vertėjas turėtų pakankamai laiko savo darbą deramai atlikti. Atminkite, kad skubaus darbo kaina dažniausiai yra atvirkščiai proporcinga jo kokybei.
 2. Dažniausiai užsakovai puikiai išmano teksto terminiją ir specifiką. Kodėl gi jums nesusidaryti pagrindinių terminų žodynėlio, kuriuo galėsite pasinaudoti kiekvieną kartą kreipdamiesi į vertėjus, redaktorius ar juristus.
 3. Jei manote, kad sudaryti žodynėlį netikslinga (gali būti ir taip), suteikite vertėjui galimybę pasiteirauti jūsų, kokie terminai būtų tiksliausi, o jei tekstą galima dvejopai suprasti, paaiškinkite vertėjui, kas turėta mintyse. Jūs tikrai nustebsite pamatę, kaip dažnai pasitaiko dviprasmybių.
 4. Jei jūsų sritis nėra labai populiari, pasistenkite kartu su vertimu pateikti vertėjui papildomos medžiagos, kuri padėtų geriau suprasti verčiamą tekstą.
 5. Jei gavę vertimą vis tik turite kokių nors pastabų, pateikite jas vertėjui iš karto, kad jis kitą kartą pateiktų tokį tekstą, kokio jums reikia. Patikėkite, kantrus darbas ir nuolatiniai darbiniai ryšiai su viena ir ta pačia vertėjų grupe duoda daug daugiau naudos ir sutaupo nepalyginti daugiau laiko bei pinigų nei blaškymasis iš vieno biuro į kitą, kratantis asmeninio indėlio į tenkinantį galutinį rezultatą ir negaunant jums tinkamo vertimo.
 6. Nepamirškite, kad padėdami vertėjui, jūs padedate patys sau.

 

VERTIMAS ŽODŽIU

 1. Nerizikuokite ir neatidėkite užsakymo paskutinei dienai. Geriausi specialistai visada suplanuoja savo darbą keletui dienų į priekį. Todėl vertimo rūpesčius atidėję paskutinei minutei, turėsite tenkintis ne tinkamiausiu vertėju, o tuo, kuris tuo metu nebus užsiėmęs.
 2. Paprastai seminarų ar konferencijų rengėjai turi galimybę gauti pranešėjų kalbas iš anksto. Pasistenkite, kad vertėjai gautų kalbų rinkinį nors vieną dieną prieš renginį. Tai ypač veiksminga: dar nė karto nesame gavę nė mažiausio nusiskundimo dėl vertimo žodžiu kokybės, jei kalbos būdavo pateikiamos iš anksto. Būtinai pridėkite renginio programą.
 3. Patikrinkite, ar užsakoma sinchroninio vertimo aparatūra veikia ir ar ji kokybiška.
 4. Vertimas žodžiu taip pat komandinis darbas. Suteikite galimybę vertėjams susitikti su pranešėjais prieš prasidedant renginiui. Tokio informacinio susitikimo metu vertėjai pasitars su kalbėtoju į ką atkreipti dėmesį, ką pabrėžti ir pan. Jei tokios galimybės nėra, įspėkite pranešėją, kad jis bus daug geriau suprastas, o jo žodžiai tiksliau išversti, jei kalbės aiškiai ir sklandžiai.
 5. Jei susitikimo metu aptariami konkretūs dokumentai, pasirūpinkite, kad vertėjai juos gautų kuo anksčiau prieš diskusijų pradžią.
 6. Nepervarginkite savo vertėjų, sudarykite sąlygas jiems pailsėti. Idealu, jei vertėjas po kiekvienos valandos gali padaryti 5 minučių pertrauką. Leiskite jiems pailsėti ir užkąsti, neverskite jų vertėjauti visą pietų laiką.
 7. Nepamirškite, kad padėdami vertėjui, jūs padedate patys sau.

Konstitucijos pr. 26, Vilnius
Įmonės kodas: 124257449
PVM mokėtojo kodas: LT242574414
Tel. +370 5 261 9891
Faks. +370 5 268 5713
vertimai@magistrai.lt
magistrai@vdnet.lt