Darbo metodai

Ar tikrai 2 kart 2 visada yra 4? O gal gali būti taip, kad 2 plius 2 plius 2 bus devyni?

„Magistrų" darbo metodai paremti prielaida, kad gerai organizuotos grupės darbas yra efektyvesnis, nei atskirai atlikti darbai sudėti kartu. Klientai iš mūsų tikisi toli gražu ne bet kokio darbo. Todėl pats didžiausias komplimentas yra iš savo klientų išgirsti, kad darbas labai svarbus, todėl patiki jį mums.

 

„Magistrai" dirba tik su aukštos kvalifikacijos specialistais

Galime užtikrinti, kad darbus patikime tik aukštos kvalifikacijos ir motyvuotiems specialistams. Už tai yra atsakinga personalo vadovė. Ji pateikia bandomąjį vertimą pretendentui, įvertina darbą ir nusprendžia, ar vertėjas atitinka griežtus kvalifikacijos reikalavimus.

 

Supažindiname vertėjus su „Kokybės standartu"

Patirtis parodė, kad dažnai nepakanka darbuotojui vien paaiškinti, kad šis turi dirbti kokybiškai: reikia apibrėžti, kaip suprantame tą „kokybiškai". Todėl sukūrėme vidinį firmos dokumentą, vadinamą „Kokybės standartu" (KS). KS yra sudarytas iš 4 dalių.

 

I-oji dalis – bendrosios nuostatos (standarto normatyvai)

Šiame skyriuje nurodomi teksto formos ir turinio, terminų suvienodinimo ir parinkimo reikalavimai, pateikiamos rekomendacijos, kaip darbuotojai turi elgtis iškilus vienokiam ar kitokiam sunkumui. Remiantis šio skyriaus nuostatomis, palaikoma vidinė drausmė, supažindinama su optimaliais standartinių situacijų sprendimais ir suvienodinamas darbo stilius.

 

II-oji dalis – vertimo prasmės atitikimas

Šioje standarto dalyje nurodoma, kokio laipsnio prasmės neatitikimai ir koks jų kiekis dar yra priimtinas, bei pabrėžiama, jog peržengus leistiną ribą, tekstas pripažįstamas nekokybišku. Vertėjai yra supažindinami su tuo, kaip bus reaguojama į KS neatitinkantį vertimą.

 

III-oji dalis – taisyklingos kalbos ir stiliaus reikalavimai

Reikalavimai analogiški vertimo prasmės reikalavimams. Supažindinama su kalbos klaidų klasifikacija: didžiosiomis klaidomis, nevartotinais arba vengtinais dalykais, galimais kalbos variantais. Pabrėžiama, kad didžiųjų klaidų vertime jokiu būdu negali būti.

 

IV-oji dalis – lydraštis

Visažinių nėra. Kad ir kokie gabūs bei patyrę žmonės dirbtų mūsų biure, neišvengiame situacijų, kai ko nors vis tiek negalime visiškai tikslai išversti. Todėl tinkamiausia išeitis tokioje situacijoje – ne stengtis nuslėpti likusius neaiškumus, o paaiškinti mūsų klientui, kur ir kodėl jie paliekami. Tam rašomas lydraštis. Klientas dažniausiai žino, ką toliau daryti. Taigi lydraščio paskirtis yra įspėti klientą apie teksto netobulumą ir likusius neaiškumus.

 

Kokybės kontrolė ir administracinis ketvertas

Kokybės kontrolę tiesiogiai užtikrina trys asmenys: personalo vadovė, administratorė ir redaktorius. Jų darbą koordinuoja direktorius. Todėl šį už darbų kokybę atsakingą grupę vadiname administraciniu ketvertu. Kiekvieną mėnesį už kokybės kontrolę atsakingi darbuotojai kartu su firmos direktoriumi aptaria kokybės kontrolės reikalus. Remiantis naujausiais duomenimis ir diskusijų rezultatais numatomi veiksmai, padedantys užtikrinti vertimų kokybę. Taip firmoje kiekvieną mėnesį įdiegiamas bent vienas šios srities patobulinimas.

 

Remiantis sukaupta patirtimi ir kompetentingų konsultantų patarimais buvo sukurta tokia veiksmų eiga pageidaujamam darbo rezultatui užtikrinti:

 

1 etapas

užsakymas registruojamas.

 

2 etapas

administratorė nustato vertimo pobūdį ir perduoda vertimą labiausiai tam darbui tinkamam vertėjui. Jei reikia, kartu perduodama pagalbinės literatūros, nurodomas užsakovo pasiūlyto konsultanto telefono numeris. Kiekvieną kartą vertėjui primenama, kad naudotųsi kalbos praktikos leidiniais, tos srities terminų žodynais, o susidūres su nauju kalbos reiškiniu, konsultuotųsi su biuro redaktoriais arba kreiptųsi į Lietuvių kalbos instituto ar Kalbos komisijos konsultacijų punktus.

 

3 etapas

vertėjas išverčia tekstą, suderina terminus, jei reikia - parengia lydraštį.

 

4 etapas

tekstas perduodamas redaktoriui, kurį nurodo personalo vadybininkė. Redaktorius taiso ir tikslina tekstą tol, kol įsitikina, kad teksto kokybė atitinka apibūdintąją Kokybės standarte.

 

5 etapas

redaktorius perduoda tekstą administratorei, pakomentuoja lydraštį. Administratorė peržiūri, ar vertimas visiškai atitinka KS reikalavimus ir praneša užsakovui, kad darbas atliktas

 

6 etapas

redaktorius perduoda ir paaiškina vertėjui padarytas klaidas ir netikslumus bei kontroliuoja, kad ateityje šio vertėjo darbuose nurodytos klaidos nesikartotų.

Magistrai - darbo metodai - schema

Konstitucijos pr. 26, Vilnius
Įmonės kodas: 124257449
PVM mokėtojo kodas: LT242574414
Tel. +370 5 261 9891
Faks. +370 5 268 5713
vertimai@magistrai.lt
magistrai@vdnet.lt